วิธีสร้างเพื่อนและคิดถึงผู้คน: Craps Protocol 101
admin Posted on 10:16 pm

Best way to learn?Play a lot. Read up on basic info as you run into situations and terms you aren’t familiar with. You can just google a ton of info that will get you to a mildly profitable or at least break even point at low stakes, along with learning from mistakes over and over again. Be ready to lose money if you’re playing for real, or just start with play money like PokerStars has a great play money poker app, get used to the flow of gameplay and just get lots of hands in. You’ll pick it up pretty rapidly. Just keep in mind play money games are way different from real money play. People do a lot of dumb things in play money poker that won’t translate as good strategy in real cash games or tourneys. But its a good way to get your feet wet with zero risk.Everytime you run into situations you feel uncomfortable with, just google it. LIke “how do i play low pocket pairs”, or “whats the best way to c-bet after pre-flop raising”, etc.Everything you can think of in your games will be searchable to some extent. Don’t pay for anything until you grasp the basic stuff, you really won’t be able to wrap your head around advanced theory until you can play at a standard level.Highly suggest learning preflop ranges and positions. This is a great tool for beginners to get started, although its a lot tighter ranges than some people might prefer to play but its pretty good place to start and get used to “by the book” ranges:https://www.pokersnowie.com/pftapp/index.html


แทงบอล คาสิโน
sa คาสิโน
คาสิโน ออนไลน์ มือถือ
คาสิโนtrue wallet ไม่มีขั้นต่ำ
คาสิโนbet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *